vendredi 11 décembre 2009

ATOM,PERIODEN SISTEM,HEMISKI VRSKI-nastavno livce

NASTAVNO LIVCE-GRADBA NA ATOM, PERIODEN SISTEM I HEMISKI VRSKI


1.Zaokruzi ja bukvata pred tocniot odgovor, a netocniot koregiraj go!

a) Vo sostav na sekoe atomsko jadro vleguvaat nukleoni.
_____________________________________________________________________________
b) Brojot na protoni go dava maseniot broj na atomot i se oznacuva so bukvata A.
________________________________________________________________
v) 1H 2H 3H se izotopi na vodorod.
________________________________________________________________
g) Atomska orbitala e patekata po koja se dvizat elektronite.
_____________________________________________________________________________
d) Sekoj element koj ima vo svojata obvivka s - elektroni spaga vo s - elementi.
_____________________________________________________________________________

2. Dopolni gi slednive iskazi!
a) 6d1 atomskata orbitala e opredelena so slednive vrednosti za kvantnite broevi:
______________________________________________________.

b) Joni se __________________________________________________________________.

v)Princip na Pauli glasi:______________________________________ .

g) Ako n = 7, l =0 i ml = 0 se raboti za ______ A.O.

3. Napisi gi site fundamentalni cesticki na 32S i na izobarite 3H, 2He.

4.Napisi ja elektronskata konfiguracija na 13Al, opredeli go poslednoto energetsko
nivo i opredeli gi kvantnite broevi na valentnite elektroni!5. Popolni ja slednava tabela!
element elektronska konfiguracija Kolku eoddava Kolku eprima katjon anjon
20Ca
17Cl
15P

6. So Luisovi simboli i elektronska sema pretstavi go obrazuvanjeto na
soedinenieto CaCl2 ! (Koristi gi podatocite za redniot broj i elektronskata konfiguracija na elementite od prethodnoto prasanje.)


7. a) So Luisovi simboli pretstavi go obrazuvanjeto na soedinenieto, fosfin, PH3!
(Koristi gi podatocite za redniot broj i elektronskata konfiguracija na elementite od
petoto prasanje,)


b) Elektronskite konfiguracii na Cl i na H pretstavi gi so kvadratcinja, a potoa
pretstavi go graficki obrazuvanjeto na molekulata na HCl so prepokrivanje na
atomskite orbitali! Kakva kovalentna vrska nastanuva?

8. Podredi gi dolunavedenite elementi i soedinenija kon soodvetnite grupi kade
pripagaat: AsH3; O2; CO2; Mg(OH) 2; N2; Na2O; K2SO4; HCl; Ca3P2 i NH3 !

jonski soedinenija se: _____________________________________________

(so polarni vrski) se: _____________________

kovalentni soedinenij
(so nepolarni vrski) se: ___________________

Vezbi HEMISKI VRSKI

1. Zaokruzi ja bukvata pred tocniot odgovor, a netocniot koregiraj go!

a) Megu kislorod i vodorod vo molekula na voda postoi vodorodna vrska.
__________________________________________________________________
b) Sigma vrska se obrazuva so prepokrivanje samo na s i p atomski orbitali .
__________________________________________________________________
v) Kovalentna vrska e vrska megu atomi na elementi so sprotivni svojstva(izrazit metal so izrazit nemetal)
___________________________________________________________________
g) Zaednicki elektronski dvojki se obrazuvaat pri jonska vrska
___________________________________________________________________
d) Sigma vrska nastanuva so bocno prepokrivanje na dve atomski orbitali(p-p, d-d)
___________________________________________________________________

2. Dopolni:

a) Pi vrska __________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
b) Vodorodna vrska e_________________________________________________
_____________________________________________________________________
______________________________________________________________________
v) Vandervalsovi sili se ______________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
g) Polarnata vrska se oznacuva_________________________________________
______________________________________________________________________

3. So Luisovi simboli i elektronska sema pretstavi go obrazuvanjeto na
soedinenijata:

a) MgCl2 b)CaF2 v)Na2S g)KF d)NaBr j)LiCl4. So Luisovi simboli pretstavi go obrazuvanjeto na kovalentnite soedinenija,
a)HF b)Cl2 v)HCl g)H2S d)H2 j)N2 e)O2 z)H2Ob) Elektronskata konfiguracija na site elementi pretstavi ja so kvadratcinja, a potoa
pretstavi go graficki obrazuvanjeto na molekulite so prepokrivanje na atomskite
orbitali! Kakva kovalentna vrska nastanuva kaj site posebno?5. Podredi gi dolunavedenite elementi i soedinenija kon soodvetnite grupi kade pripag
aat: PH3; O2; CO2; Fe(OH)2; N2; Na2O; SO2; HCl!

jonski soedinenija se: _____________________________________________

kovalentni soedinenija (so polarni vrski) se: ______________________

(so nepolarni vrski) se: _____________________


Zabeleska: (Za 3, 4, 5 zadaca koristi perioden sistem na elementite)

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Membres

Qui êtes-vous ?

Ma photo
Сузана Стојчевска, професор по хемија Suzana Stojchevska, professeur de chimie